licorice

تماس با ما

اگر مایلید با ما معامله کنید، لطفا با آدرس و شماره تلفن های زیر با ما تماس بگیرید

info@zagros-licorice.com : ایمیل
ایران - کرمانشاه - شهرک صنعتی فرامان
+۹۸ ۸۳ ۳۴۷۳۳۲۷۷ : تلفن
+۹۸ ۸۳ ۳۴۷۳۳۲۹۹ : فکس
+۹۸ ۸۳ ۳۴۷۳۳۸۷۰ : قسمت فروش
نمایندگی اینتکس